Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc tại BHXH tỉnh Đồng Nai

Thứ bảy - 26/09/2020 15:12
Sáng ngày 26/9, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020.
image001
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc tại BHXH tỉnh Đồng Nai

Tham dự buổi làm việc có Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, đại diện Phó Trưởng phòng của một số phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố Long Khánh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết: Tám tháng đầu năm, BHXH Đồng Nai đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, nhân viên toàn Ngành, BHXH Đồng Nai đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đối với công tác thu, phát triển đối tượng: Tính đến ngày 18/9/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 2.537.059 người; trong đó, số người có thẻ BHYT là 2.529.022 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 85% dân số; số người tham gia BHXH bắt buộc 781.751 người, chiếm 48,1% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHTN 763.294 người, chiếm 45,1% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện 8.037 người;số thu đạt 62,4% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.       

Đối với công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, tính đến ngày 22/9/2020, BHXH tỉnh đã giải quyết đúng quy định và chi trả đầy đủ, kịp thời cho 1.417.149 lượt người. Cụ thể, tổng số người đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng tính đến tháng 08/2020 là 58.789 người, chi một lần cho 42.007 người, số người hưởng từ quỹ TNLĐ-BNN là 623 người; chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức) là 1.317.536 người; hưởng trợ cấp thất nghiệp 52.564 người; 100% các đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; 100% người hưởng trợ cấp thất nghiệp và hưởng BHXH một lần nhận tiền qua tài khoản cá nhân; 26% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận qua tài khoản cá nhân. BHXH tỉnh đã thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh 4.277.215 lượt người với số tiền 1.644.790 triệu đồng.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính tiếp tục được duy trì và phát huy. BHXH Đồng Nai tiếp tục triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu TST; duy trì hoạt động ổn định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện); đôn đốc, hướng dẫn 100% cơ sở KCB BHYT thực hiện gửi dữ liệu KCB hàng ngày lên Hệ thống thông tin giám định BHYT. Đặc biệt, BHXH tỉnh Đồng Nai là địa phương dẫn đầu trong việc đăng ký phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân. Hiện nay, 100% công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh đã triển khai đăng ký sử dụng; ngoài ra, đã hỗ trợ đăng ký thành công gần 600 lượt cá nhân, người lao động.

image002
Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan đến công tác giải quyết, chi trả các chế độ chính sách, BHXH Đồng Nai đã thực hiện và kiến nghị từ chối thanh toán đối với những hồ sơ giả, hồ sơ không đúng quy định ngay khi đã nhận dạng và phát hiện được, tránh thất thoát quỹ BHXH.

Tại buổi làm việc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH cấp huyện nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những đề xuất, kiến nghị với Tổng Giám đốc và Đoàn công tác như: cần mở lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các giám định viên; đóng BHYT hộ gia đình trực tuyến chưa thực hiện được việc giảm trừ số tiền đóng đối với người thứ 2 trở đi...

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo một số Vụ, Ban trực thuộc BHXH Việt Nam đã chia sẻ về khối lượng công việc rất lớn của BHXH Đồng Nai, đồng thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc chưa giải quyết được trong thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh.

image003
Đại diện Lãnh đạo các Vụ, Ban trực thuộc BHXH Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm của BHXH Đồng Nai. Thời gian qua, BHXH Đồng Nai đã luôn bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ động và sẵn sàng phối hợp với các sở, ngành liên quan, đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là giải quyết tốt, kịp thời các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; việc thực hiện chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng tăng...

Tuy nhiên, các chỉ tiêu như phát triển đối tượng, đặc biệt là BHXH tự nguyện còn thấp so với bình quân chung cả nước và tiềm năng của tỉnh. BHXH Đồng Nai cần phân tích rõ nguyên nhân, phân tích nhóm đối tượng còn dư địa, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển đối tượng tham gia. Thực hiện tuyên tuyền đa dạng, linh hoạt; đối với người dân, cần nắm rõ cụ thể phong tục tập quán, điều kiện kinh tế... để tuyên truyền đúng và trúng từng nhóm đối tượng.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, BHXH tỉnh cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Ngành. Tổng Giám đốc không những chỉ đạo ở tầm vĩ mô mà còn chỉ đạo sâu ở tầm vi mô, chỉ ra những việc cụ thể như: Cần quản lý, gắn kết các đại lý thu thành một chuỗi thống nhất (cấp xã, ấp trưởng, thôn trưởng, bản trưởng)... Rà soát các đơn vị đủ điều kiện khi ký hợp đồng đại lý thu, đồng thời rà soát tìm nguyên nhân đối tượng đã tham gia nhưng chưa bền vững.

Đối với công tác thu, bên cạnh việc tăng cường đôn đốc thu nợ, bám sát đơn vị, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất.

Đối với công tác giám định BHYT, các giám định viên cần kết nối thống nhất, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giám định viên. Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử đã thực hiện tốt cần duy trì và triếp tục phát huy. Đồng thời, tháo gỡ kịp thời những phản ánh, khiếu nại của người dân.

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức, nhân viên BHXH tỉnh Đồng Nai, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và các thành viên Đoàn công tác, đồng thời hứa quyết tâm thực hiện những chỉ đạo của Tổng Giám đốc bằng những hành động cụ thể đặc biệt là công tác truyền thông - truyền thông để người dân thay đổi nhận thức, sâu sát, cụ thể, chi tiết và sẽ thực hiện quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020./.

Tác giả bài viết: Hồ Tú

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây