Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC Ngành BHXH thực hiện theo Quy chế mới

Thứ ba - 17/12/2019 09:06
Ngày 10/12/2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã ký Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội (thay thế Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/09/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam).
Trả kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả TTHC - BHXH tỉnh Đồng Nai
Trả kết quả TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả TTHC - BHXH tỉnh Đồng Nai
Quy chế có 5 Chương với 22 Điều với nhiều điểm mới và cụ thể hóa so với Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH.
Trong Chương I (những quy định chung) xác định Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của BHXH cấp tỉnh và cấp huyện trong ngành BHXH; áp dụng đối với công chức, viên chức có liên quan trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam; về nguyên tắc hoạt động của Bộ phận Một cửa và những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận một cửa, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan được quy định chi tiết tại Chương 2 trong đó đáng chú ý: Bộ phận Một cửa được tổ chức tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện, đặt ở vị trí thuận tiện, dễ tìm, quy mô diện tích phù hợp để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và viên chức thực hiện nhiệm vụ; Bộ phận Một cửa có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC được thực hiện tại bộ phận này; các nội dung TTHC được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và Nghị định số 61; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát và thu lệ phí theo quy định đối với việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.
Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa phối hợp với các phòng, bộ phận nghiệp vụ liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân và trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho viên chức tại Bộ phận Một cửa giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trách nhiệm của viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa là cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác (trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần).
Quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC được quy định cụ thể tại Chương III, trong đó có một số điểm mới như: Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả TTHC thông qua 3 hình thức: trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công; Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ TTHC, nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì viên chức lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi cá nhân, tổ chức (Mẫu số 3); Đặc biệt đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước thời gian hẹn trả, Bộ phận nghiệp vụ giải quyết chậm hồ sơ phải làm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu số 4) gửi cho Bộ phận Một cửa để gửi cho tổ chức, cá nhân (Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).
Quy chế cũng đã quy định chi tiết đánh giá việc giải quyết TTHC tại Chương IV (nguyên tắc đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP), theo đó việc thu thập ý kiến đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục, bố trí ở vị trí thuận lợi, với kích thước phù hợp để cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện quyền góp ý, phản ánh bằng các phương thức thích hợp như: Phiếu đánh giá dạng giấy và dạng điện tử (Mẫu số 7) hoặc Thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận Một cửa hoặc Chức năng đánh giá trực tuyến trên phần mềm. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức được công khai trên Cổng dịch vụ công ngành BHXH hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH, là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành của viên chức, cơ quan BHXH trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.
Trong Chương V (Tổ chức thực hiện) đã quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Quy chế, từ trách nhiệm của BHXH cấp huyện, cấp tỉnh đến các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam như Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin…
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Quy chế, BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập hoặc đề xuất giải pháp gửi về Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam) để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định./.

Tác giả bài viết: Tiến Dũng

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây