Thứ trưởng-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: “Quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 để tạo tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo”

Thứ tư - 28/11/2018 11:23
Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc được tổ chức ngày 22/11/2018 tại Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu BHXH Đồng Nai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu BHXH Đồng Nai
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; Thường trực Đảng uỷ, Văn phòng Hội đồng Quản lý; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu địa phương có Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các quận, huyện. Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai có đồng chí: Phạm Minh Thành-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Lê Ngọc Mai và Nguyễn Thị Quy; Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phòng nghiệp; Giám đốc và Phó Giám đốc 11 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2018 toàn Ngành tập trung quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 để tạo tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo.
Tổng Giám đốc đề nghị, toàn Ngành tập trung vào các mặt công tác: Thu, giảm nợ; trả sổ BHXH cho người lao động; rà soát cơ sở dữ liệu hộ gia đình; chi khám chữa bệnh BHYT; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; giải quyết thủ tục hành chính… BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung vào công tác trọng tâm, trọng điểm, giải quyết các vướng mắc, bàn các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
hntt2
Thứ trưởng-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết, đến tháng 11/2018, tổng số người tham gia: BHXH là 14,56 triệu người (trong đó, BHXH bắt buộc 14,31 triệu người, đạt 97,7% kế hoạch năm; BHXH tự nguyện: 254 nghìn người, đạt 76,6% kế hoạch năm); BH thất nghiệp: 12,24 triệu người, đạt 95,2% kế hoạch năm; BHYT: 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số cả nước. Tổng số thu là 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch năm; tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH bằng 3,2% so với kế hoạch giao thu năm 2018. Số người đã được cấp sổ BHXH 14,47 triệu người, đạt 99,35% so với số người tham gia BHXH; số người được cấp thẻ BHYT 82,36 triệu; số người được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH 79,37 triệu người, đạt 98,5% tổng số người tham gia có mã số BHXH. Tính đến ngày 20/11, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13.128.858 sổ BHXH cho người lao động đang tham gia, đạt 99,66% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH.
Lũy kế 11 tháng đầu năm giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; tại thời điểm tháng 11 có khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Giải quyết 743.418 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.024.189 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 1.699.613 lượt người hưởng chế độ thai sản; 318.675 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. 11 tháng đầu năm giải quyết 161,14 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn phổ biến. Một số địa phương vẫn chậm chuyển số tiền đóng và hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách cho các đối tượng tham gia BHYT. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương; việc triển khai thực hiện công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT tại một số tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng lợi dụng chính sách thông tuyến để đi KCB nhiều lần tại nhiều cơ sở KCB nhằm trục lợi quỹ BHYT .., vẫn còn phổ biến. 
hntt3
Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh báo cáo kết quả
 thực hiện nhiệm vụ của Ngành tại Hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố đã cùng trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện công tác BHXH, BHYT ở mỗi địa phương, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho rằng nhiệm vụ thu, giảm nợ và phát triển đối tượng còn lại rất nặng nề. vì vậy đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra đột xuất, tập trung rà soát, đối chiếu với số liệu của cơ quan Thuế để phát triển đối tượng và đốc thu; mở rộng mạng lưới đại lý thu;… Ban Thu sớm thông báo điều chỉnh kế hoạch thu, tính toán điều chỉnh phù hợp khả năng thu để các địa phương thực hiện.
Phó Tổng Giám đốc  Phạm Lương Sơn đề nghị BHXH tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ tập trung xử lý một số nhóm nhiệm vụ trong thực hiện chính sách BHYT. Từ ngày 01/12/2018, một số văn bản trong lĩnh vực có hiệu lực, trong đó có Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, đề nghị giám đốc BHXH các tỉnh phối hợp Sở Y tế nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện hai văn bản này vì tác động đến phát triển đối tượng, quyền lợi mức hưởng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; các Ban nghiệp vụ sớm có văn bản hướng dẫn để thực hiện. BHXH các tỉnh, thành phố tập trung cho công tác quyết toán năm 2018, đặc biệt, thực hiện quyết toán trên cơ sở hệ thống giám định điện tử. Toàn ngành cũng tập trung cho công tác đấu thầu thuốc, đấu thầu vật tư y tế, …
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương chỉ đạo toàn Ngành tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác giám định BHYT; rà soát dữ liệu hộ gia đình; kiểm soát công tác bàn giao sổ BHXH tới tận tay người lao động; … Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung của Chính phủ và các Bộ, ngành. Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế  và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở KCB, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. bảo đảm chi phí năm 2018 trong phạm vi dự toán được giao theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cuối cùng Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của Ngành là hết sức nặng nề, đề nghị toàn ngành tập trung, quyết liệt hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
hntt4
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát biểu kết luận hội nghị.
Sau nội dung hội nghị trực tuyến, căn cứ chỉ đạo của Thứ trưởng- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh đã nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm còn lại rất ít, các đơn vị phải khẩn trương rà soát lại những việc chưa làm được để xây dựng giải pháp và chuẩn bị mọi nguồn lực nhằm thực hiện hoàn thành, tập trung trong đó thực hiện bằng được mục tiêu phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Cuối cùng, đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị toàn thể CBCCVC BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, bằng mọi giải pháp tích cực phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018.
hntt5
Đồng chí Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh triển khai
         nhiệm vụ của BHXH tỉnh trong những ngày còn lại của năm 2018

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây