Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020

Thứ bảy - 04/01/2020 21:56
“Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”, đó là chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2020 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động tại Công văn số 01/BHXH-TĐKT ngày 02/01/2020.
Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Đồng thời năm 2020 cũng là năm toàn ngành BHXH tổng kết 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V. Do đó, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020.
Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong toàn Ngành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
(i) Chủ động tham gia nhiên cứu, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
(ii) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Về phát triển đối tượng tham gia năm 2020, phấn đấu số người tham gia đạt: BHXH khoảng 16,5 triệu người (trong đó BHXH tự nguyện khoảng 800.000 người), chiếm tỷ lệ 33,4% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; BHTN khoảng 13,85 triệu người, chiếm tỷ lệ 28,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và khoảng 87,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91% dân số.
Về số thu: toàn Ngành phấn đấu đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi thấp hơn năm 2019.
(iii) Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (phấn đấu năm 2020 đạt mục tiêu khoảng 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp…sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị); kịp thời hướng dẫn địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh, ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm chế độ chính sách, lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, quỹ BHYT và quỹ BHTN.
(iv) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại hóa thiết bị, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
(v) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành; giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn cả nước.
(vi) Rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp gắn với quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp dưới, đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả.
(vii) Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, theo chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện văn hóa công sở; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
(viii) Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2020 đạt kết quả tốt, chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kêu gọi tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây