Kế hoạch truyền thông năm 2020 của ngành Bảo hiểm xã hội

Thứ hai - 30/12/2019 02:26
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông năm 2020 (Kế hoạch số 4866/KH-BHXH ngày 26-12-2019) với danh mục 25 hoạt động thông tin, tuyền thông trọng tâm theo từng quý, được chia ra các công việc cụ thể, hình thức tổ chức và phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc.
Kế hoạch truyền thông năm 2020 của ngành Bảo hiểm xã hội
Mục đích chính phát huy huy kết quả hoạt động của Ngành sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; đồng thời nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH) đã đề ra
Về yêu cầu công tác thông tin, truyền thông năm 2020: cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành để cụ thể hóa thành các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù địa phương; phải tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong và ngoài Ngành. Đồng thời, công tác thông tin, truyền thông phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở các cấp; đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình ….bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Bênh cạnh đó, phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Nội dung thông tin, truyền thông năm 2020 được nêu trong kế hoạch bao gồm 08 nội dung chính cả về đối nội và đối ngoại, trong đó có các nội dung đáng chú ý như: tiếp tục tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; ý nghĩa, vai trò, lợi ích của BHXH, BHYT, BHTN đối với việc ổn định chính trị xã hội, ổn định đời sống người lao động và nhân dân, góp phần phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta; giới thiệu những thành tựu và kết quả đạt được sau 25 năm hình thành và phát triển ngành BHXH; lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ Luật Lao động sửa đổi; đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế…
image004
Kế hoạch cũng đã chỉ rõ 7 hình thức thông tin, truyền thông chủ yếu bao gồm: (i) Thông tin, truyền thông trực tiếp đến các nhóm đối tượng; (ii) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng; (iii) Đổi mới thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin của Ngành; (iv) Tuyên truyền trên mạng xã hội; (v) Tuyên truyền trực quan thông qua ác ấn phẩm tuyên truyền; (vi) Tổ chức truyền thông nhân các ngày Lễ lớn và (vii) Kiểm soát thông tin.
image006
HSSV là nhóm đối tượng cần tiếp tục chú trọng truyền thông trong năm 2020 để đạt chỉ tiêu 100% tham gia BHYT
Trong phần tổ chức thực hiện kế hoạch, BHXH Việt Nam cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, trong đó Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam sẽ là đầu mối chủ trì tham mưu, giúp Lãnh đạo Ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông của Ngành; BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân xây dựng và cụ thể hóa thành Kế hoạch của đơn vị, phù hợp với đặc thù địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây