Đồng Nai phấn đấu đạt 90,7% dân số tham gia BHYT năm 2020

Thứ tư - 12/02/2020 08:14
Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành đã ký Quyết định số 44/QĐ-BHXH ngày 06/02/2020 ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.
image001
image001
Theo đó, với mục tiêu triển khai thực hiện thắng lợi: Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Quyết định số 136/QĐ-BHXH ngày 31/01/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2020 của BCH. Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X); Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. BHXH tỉnh sẽ tập trung vào việc thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,7% dân số; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 55%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 47%; Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; Phấn đấu nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội (A2) lên 7 - 10 bậc (cải thiện môi trường kinh doanh theo xếp hạng EoDB); Phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.
Để đạt các mục tiêu trên, BHXH tỉnh sẽ tập trung vào 15 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 3812/KH-UBND ngày 08/4/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 235-KH-TU ngày 28/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Kế hoạch số 1966/KH-UBND ngày 25/02/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục triển khai thực hiện các các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các Quyết định, Kế hoạch, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Quyết định, Kế hoạch của BHXH Việt Nam như: Quyết định số 2977/QĐ-UBND và Kế hoạch số 8585/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ tiêu BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 251-KL/TU ngày 26/7/2017 của BCH. Đảng bộ tỉnh về giải pháp tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Việc làm. Chủ động báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm phát triển đối tượng tham gia nhanh và bền vững. Tổ chức mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới đại lý thu.
Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHTN. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và không để xảy ra tình trạng bội chi quỹ BHYT.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nghiên cứu, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm vục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.
Nhằm cụ thể hóa các giải pháp trên, Chương trình hành động có 40 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 09 nội dung công việc chủ yếu, phân công phân nhiệm rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp của từng nhiệm vụ nhằm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của đơn vị, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố Long Khánh xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị; cũng như hưởng ứng kịp thời phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh Đồng Nai như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.
 

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây