Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai: Nhiều chi bộ và đảng viên được tuyên dương khen thưởng

Thứ sáu - 10/08/2018 16:33
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, kết hợp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vừa được Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai tổ chức, có nhiều chi bộ và đảng viên được tuyên dương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2017 và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Những tập thể chi bộ và cá nhân được Ban thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh tuyên dương và trao tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2017, gồm hai chi bộ và 19 đảng viên:
* Về tập thể chi bộ:
1. Chi bộ 4-Phòng Quản lý Thu.
2. Chi bộ 8-Phòng Tổ chức cán bộ.
* Về cá nhân có các đồng chí:
1. Phan Văn Mến-Nguyên Bí thư Đảng ủy-Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh.
2. Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh.
3. Lê Ngọc Mai-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh.
4. Nguyễn Thị Quy-Đảng ủy viên-Phó Giám đốc BHXH tỉnh.
5. Nguyễn Văn Chuông-Đảng ủy viên-Phó Chánh Văn phòng.    
6. Nguyễn Thanh Hải-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.
7. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Quản lý Thu.
8. Phạm Long Sơn-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Chế độ BHXH.
9. Nguyễn Thị Thanh Hương-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ.
10. Nguyễn Thị Thanh Thủy-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
11. Huỳnh Anh Tú-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Khai thác và thu nợ.
12. Nguyễn Văn Duy-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Công nghệ thông tin.
13. Trần Sỹ Hiếu-Đảng ủy viên-Phó Trưởng.phòng Tổ chức cán bộ.
14. Nguyễn Hoàng Trúc-Bí thư Chi bộ 9-Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra.
15. Lê Thị Tứ-Bí thư Chi bộ 6-Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT.
16. Võ Thị Thanh Hồng-Bí thư Chi bộ 2-Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
17. Trần quốc Bảo-Phó Bí thư Chi bộ 4-Phó Trưởng phòng Quản lý Thu.
18. Nguyễn Thị Ngọc Thanh-Đảng viên Chi bộ 5-Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH.
19. Nguyễn Tiến Nhân-Đảng viên Chi bộ 3-Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.
Hai chi bộ và 19 đảng viên được khen thưởng trên đây đã được Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Những tập thể chi bộ và cá nhân được Ban thường vụ Đảng ủy BHXH tình tuyên dương và trao tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm bốn chi bộ và 26 đảng viên:
* Về tập thể chi bộ:
1. Chi bộ 2-Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
2. Chi bộ 4-Phòng Quản lý Thu.
3. Chi bộ 5-phòng Chế độ BHXH.
4. Chi bộ 8-Phòng Tổ chức cán bộ.
* Về cá nhân có các đồng chí:
1. Lê Ngọc Mai-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh.
2. Nguyễn Thị Quy-Đảng ủy viên-Phó Giám đốc BHXH tỉnh.
3. Nguyễn Văn Chuông-Đảng ủy viên-Phó Chánh Văn phòng.    
4. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Quản lý Thu.
5. Phạm Long Sơn-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Chế độ BHXH.
6. Nguyễn Thị Thanh Hương-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ.
7. Nguyễn Thị Thanh Thủy-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
8. Huỳnh Anh Tú-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Khai thác và thu nợ.
9. Nguyễn Văn Duy-Đảng ủy viên-Trưởng phòng Công nghệ thông tin.
10. Trần Sỹ Hiếu-Đảng ủy viên-Phó Trưởng.phòng Tổ chức cán bộ.
11. Võ Thị Thanh Hồng-Bí thư Chi bộ 2-Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
12. Lê Thị Thanh Hằng-Phó Bí thư Chi bộ 2-Phó Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
13. Lê Thị Hoài Lệ Thương-Phó Bí thư Chi bộ 3-Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.
14. Võ Thị Thanh Trang-Phó Bí thư Chi bộ 5-Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH.
15. Phạm Quốc Đạt-Phó Bí thư Chi bộ 6-Phó Trưởng phòng Giám định BHYT.
16. Trần Ngọc Duy-Phó Bí thư Chi bộ 7-Phó Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ.
17. Âu Thị Hạnh-Phó Bí thư Chi bộ 9-Phó Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra.
18. Nguyễn Đăng Khoa-Phó Bí thư Chi bộ 10-Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ.
19. Nguyễn Tiến Nhân-Đảng viên Chi bộ 3-Phó Trưởng phòng Kế hoạch-TC.
20. Nguyễn Thị Ngọc Thanh-Đảng viên Chi bộ 5-Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH.
21. Nguyễn Thị Thanh Bình-Đảng viên Chi bộ 9-Phó Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra.
22. Nguyễn Thị Hồng Nhung-Chi ủy viên Chi bộ 7-Chuyên viên phòng Cấp sổ, thẻ.
23. Nguyễn Thị Thu-Đảng viên Chi bộ 4-Chuyên viên phòng Quản lý Thu.
24. Lê Thị Huệ-Đảng viên Chi bộ 6-Chuyên viên phòng Giám định BHYT.
25. Nguyễn Thị Lan Anh-Đảng viên Chi bộ 6-Chuyên viên phòng Giám định BHYT.
26. Nguyễn Phương Thảo-Đảng viên Chi bộ 1-Nhân viên Văn phòng./.
* Một số hình ảnh hoạt động tuyên dương:
IMG 3497 1
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh và đồng chí
Lê Ngọc Mai-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.
IMG 3502 1
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh trao
tặng Giấy khen cho đại diện Chi bộ 4 và Chi bộ 8 đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu năm 2017.
IMG 3505 1
Đồng chí Lê Ngọc Mai-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng
Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
IMG 3506 1
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh trao tặng
Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
IMG 3510 1
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh trao tặng
Giấy khen cho đại diện 4 chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
IMG 3513 1
Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh trao tặng Giấy khen
cho các đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
IMG 3516 1
Đồng chí Lê Ngọc Mai-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng Giấy khen cho
các đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây