Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai "Quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm 2019"

Thứ tư - 30/01/2019 16:18
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Thành-Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Mai-Ủy viên Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cùng trên 130 đảng viên trong toàn Đảng bộ BHXH tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị tiến hành:
- Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 
- Công khai công tác tài chính của Đảng bộ BHXH tỉnh năm 2018.   
- Thảo luận và giải trình ý kiến chất vấn của đảng viên.
- Thông qua Nghị quyết Hội nghị.              
Về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2018, qua báo cáo do đồng chí Lê Ngọc Mai-Ủy viên Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh thông qua tại Hội nghị, mặc dù khối lượng công việc lớn và còn gặp không ít khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ BHXH tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ. Đảng ủy cùng với chính quyền đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, trong đó những chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được BHXH Việt Nam giao và tăng cao so với năm 2017. Nổi bật là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tính đến hết 31/12/2018, toàn tỉnh vận động được 2.495.822 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 105.582 người so với năm 2017, trong đó, số người có thẻ BHYT là 2.491.110 người, tăng 103.573 người so với năm 2017. Tỷ lệ dân số bao phủ BHYT đạt 84,6% (bao gồm lực lượng vũ trang), cao hơn 2,3% so với chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ (82,3%); công tác thu đạt trên 18 ngàn 695 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch năm, tăng 11,2% (gần 1.900 tỷ) so với năm 2017. Công tác giảm nợ BHXH, BHYT được thực hiện quyết liệt, đạt kết quả rất tích cực, số nợ chỉ ở mức 1,46%, thấp hơn 0,01% so với chỉ tiêu giao của BHXH Việt Nam (1,47%), thấp hơn 0,24% so với mức nợ bình quân chung cả nước (1,7%). Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho hàng triệu người tham gia và thụ hưởng. Công tác thực hiện chính sách BHYT được triển khai có hiệu quả, bên cạnh việc mỗi năm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho hàng triệu người có thẻ BHYT, còn từng bước kiểm soát được chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh kết quả công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng cũng đạt kết quả quan trọng: 100% chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (02 xuất sắc và 08 tốt), 100% đảng viên (đủ điều kiện đánh giá xếp loại) đạt mức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (26 đồng chí xuất sắc và 106 đồng chí tốt, còn 8 đồng chí chưa được đánh giá, do mới được kết nạp); hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giao. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra trường hợp vi phạm, tiêu cực.
dn2
Đ/C Lê Ngọc Mai-Ủy viên Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH tỉnh Báo cáo tại hội nghị
Thảo luận tại Hội nghị có 6 ý kiến phát biểu đề cập tới 11 nội dung liên quan tới các mặt hoạt động của Đảng bộ BHXH tỉnh, thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Thành-Bí thư Đảng uỷ BHXH tỉnh đã tiếp thu và giải đáp cụ thể, cặn kẽ từng nội dung mà các ý kiến của đại biểu đề cập. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu không ngừng cùng những kết quả đạt được trong năm qua của tập thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ BHXH tỉnh, qua đó góp phần tích cực vào kết quả thực hiện thắng lợi, toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 của ngành BHXH tỉnh. Bên cạnh đó tại phần kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục phát huy quy chế dân chủ, duy trì sự đoàn kết thống nhất, gương mẫu tập trung triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.
dn3
Đ/C Phạm Minh Thành-Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị
Cuối cùng Hội nghị biểu quyết 100% đại biểu đồng thuận thông qua Nghị quyết  năm 2019 của Đảng bộ BHXH tỉnh, với phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Về phương hướng chung: Tăng cường công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ trong việc lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, trong đó chú ý cùng với chính quyền lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức công tác phát triển đối tượng, thu Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, giảm nợ; giải quyết tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ, thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ BHXH tỉnh trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2019. 
    - Các chỉ tiêu chủ yếu:                                       
+ Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh năm 2019, trong đó phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 87,1% dân số toàn tỉnh, bảo đảm số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch trở lên (khoảng 21.000 tỷ đồng), giảm nợ xuống dưới mức 1,46% trên tổng số phải thu; giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ, thuận tiện, an toàn, đúng quy định; 100% chiến sỹ Đội tự vệ được huấn luyện quân sự, phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan.  
+ Triển khai quán triệt, học tập đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên ; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp”.
+ Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra vụ việc vi phạm, tiêu cực.   
+ Phấn đấu kết nạp 9 đảng viên trở lên và chuyển đảng chính thức đối với 100% đảng viên dự bị.
+ Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đạt cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2019. 
+ Phấn đấu cuối năm Đảng bộ BHXH tỉnh và 100% chi bộ trực thuộc đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
dn4
Các đại biểu, biểu quyết bằng Thẻ đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị

Tác giả bài viết: Văn Chuông

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây