BHXH tỉnh Đồng Nai: ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020

Thứ tư - 12/02/2020 08:11
Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành đã ký Quyết định số 35/QĐ-BHXH ngày 04/02/2020 ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai với 63 nội dung công việc trọng tâm, thời gian hoàn thành công việc và lãnh đạo phụ trách của các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố trong năm 2020 được quy định rất cụ thể, rõ ràng trong Quyết định này.
image001
image001
Cụ thể, Phòng Quản lý thu có 06 nhiệm vụ trọng tâm phải phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện như: Rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Thường xuyên đôn đốc việc chấp hành, phát triển đối tượng, tăng thu và giảm nợ đối với BHXH các huyện, thành phố; Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc lập, cập nhật biến động thành viên Hộ gia đình tham gia BHYT; cấp mã số BHXH; thu, cấp trùng thẻ BHYT.
Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành rà soát, điều tra, khai thát phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp; Tham mưu Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng quy chế hoạt động; Triển khai đồng bộ có hiệu quả Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Công văn 3045/BHXH-BT ngày  và Công văn 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam; Triển khai các hoạt động truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành BHXH (16/02/1995-16/02/2020) và 25 năm ngày thành lập BHXH Đồng Nai (15/07/1995-15/07/2020).
Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHTN kịp thời, đúng quy định của pháp luật và thuận tiện cho người lao động; Thường xuyên kiểm tra, hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHTN; Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH giai đoạn từ khi sửa đổi, bổ sung Luật BHXH đến nay; Hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.
Phòng Giám định bảo hiểm y tế chủ trì phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai giao dự toán chi KCB BHYT năm 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh dự toán chi KCB BHYT đã giao năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giám định BHYT năm 2020. Đồng thời thường xuyên xử lý các cảnh báo bất thường, trục lợi trong khám chữa bệnh và sử dụng quỹ BHYT trên Phần mềm giám sát BHYT.
Phòng Thanh tra - Kiểm tra Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch được giao. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin, lập và gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố các đơn vị vi phạm Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ Luật Hình sự.
Phòng Cấp sổ, thẻ thường xuyên rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, tránh sai sót trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức triển khai thực hiện cấp thẻ BHYT theo Thông tư hướng dẫn tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế sau khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính năm 2019; đồng thời xây dựng dự toán thu BHXH, BHYT, BHTN chi hoạt động BHXH, BHYT, BHTN  năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2021-2023. Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Báo cáo việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, TCTN, quản lý người hưởng qua tổ chức dịch vụ công và sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP.
Phòng Công nghệ thông tin duy trì ổn định giao dịch điện tử trên các lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ, giám định BHYT, chế độ BHXH; Đảm bảo an toàn thông tin mạng tốt hơn để vận dụng trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, các phần mềm nội bộ của Ngành.
Văn phòng triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội (tại Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 của BHXH Việt Nam và Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Xây dựng Kế hoạch trả kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS và Mẫu C13-TS) cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động bằng phương thức giao dịch điện tử. Tổ chức thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng vị trí việc làm đối với viên chức, người lao động, cán bộ quản lý của từng phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc phù hợp với thực tiễn. Chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; Đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
Bên cạnh đó, các Phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Long Khánh cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các công tác trọng tâm trong năm 2020 của BHXH tỉnh Đồng Nai.
 

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây