BHXH tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ cấp bách ứng phó với dịch Covid-19

Thứ ba - 31/03/2020 16:24
Ngày 31/3/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-BHXH thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
image001
Theo đó, BHXH tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Nắm chắc/bám sát tình hình, kịp thời tuyên truyền, ổn định tâm lý; Kiểm soát tốt dịch bệnh; Đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Tăng cường giao dịch điện tử, sử dụng dịch vụ bưu chính và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án; Xây dựng các Kịch bản những việc cần thực hiện khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại đơn vị.
Nắm chắc/bám sát tình hình, kịp thời tuyên truyền, ổn định tâm lý
Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020, Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 07/3/2020, các Chỉ thị số 05/CT-TTg, 06/CT-TTg, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg, 13/CT-TTg , 15/CT-TTg và các Công điện số 121/CĐ-TTg, 156/CĐ-TTg, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.
Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 gây ra cũng như cách phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phổ biến để công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh do Covid-19 gây ra và tự phòng chống; thực hiện khai báo y tế bắt buộc qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh hoặc trực tuyến tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn/ cho bản thân và gia đình, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.
Đẩy mạnh truyền thông theo các chủ đề: “BHXH Việt Nam chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, “BHXH Việt Nam tích cực, chủ động bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong phòng, chống dịch Covid-19”, “BHXH Việt Nam luôn hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại tổng đài 19009068”, …
Kiểm soát tốt dịch bệnh
Tuân thủ, thực hiện triệt để các khuyến cáo về các biện pháp dự phòng, cách ly của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để kịp thời ứng phó các trường hợp khẩn cấp tại đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nhuần nhuyễn 3 công tác: (i) tổ chức chống dịch hiệu quả; (ii) kịp thời thông tin, tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý mọi hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi; (iii) ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội trong việc chung tay tham gia phòng, chống dịch bệnh.
Quản lý, điều hành linh hoạt, sử dụng các hình thức họp trực tuyến, tránh tụ tập, tập trung đông người đông người. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Phối hợp Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết quyền lợi KCB BHYT cho người có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy định và theo hướng dẫn tại các Công văn số: 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020; 362/BHXH-CSYT ngày 10/02/2020; 930/BHXH-CSYT ngày 23/3/2020 của BHXH Việt Nam.
Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHTN với các chế độ ốm đau, trợ cấp thất nghiệp đối với những trượng hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
BHXH các huyện, thành phố tổng hợp, phân loại báo cáo danh sách các đơn vị/số lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covide-19 gồm: doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thuộc các ngành nghề theo yêu cầu của Ban Thu, BHXH Việt Nam; đơn vị là trường học, ngưng hoạt động do yêu cầu cơ quan y tế; doanh nghiệp không xuất được hàng hóa…báo cáo hàng ngày trước 17h về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Quản lý thu).
Tăng cường giao dịch điện tử, sử dụng dịch vụ bưu chính và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Tiếp tục tăng cường truyền thông, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn và https:dichvucong.gov.vn; sử dụng dịch vụ bưu chính để gửi và nhận kết quả thủ tục hành chính nhằm hạn chế tập trung đông người giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Từ 30/3/2020 đến 15/4/2020, Phối hợp với Bưu điện tỉnh hướng dẫn Bưu điện huyện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng từng ngày theo phường, xã tránh hạn chế tập trung đông người, tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua tài khoản ATM; Phối hợp Bộ phận “Một cửa” cấp huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ về BHXH, BHYT, BHTN từng ngày theo địa bàn phường, xã; Phối hợp với Đài truyền thanh, các huyện, thành phố thông báo rộng rãi nội dung này.
Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh
Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt Kế hoạch số 3281/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Ban quản lý các khu công nghiệp… tập trung xử lý, giải quyết các vướng mắc về lao động như: Tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực trạng và giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh theo từng địa phương, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài.
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để kịp thời có những giải pháp có hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, người dân. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/03/2020 của BHXH Việt Nam; Công văn số 996/LĐTBXH-CSXH ngày 26/03/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn khác.
Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN trong điều kiện hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trụ sở Bảo hiểm xã hội tại Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa và thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án trụ sở BHXH các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc.
Xây dựng các Kịch bản những việc cần thực hiện khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại đơn vị.
Để chủ động ứng phó, BHXH tỉnh đã xây dựng Kịch bản những việc cần thực hiện khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội. Theo đó kịch bản đã giả định xảy ra 4 tình huống: (i) Chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại cơ quan; (ii) Xuất hiện thông tin có người là F1, F2, F3 đã tiếp xúc với người dương tính SARS-COVI-2 nhưng chưa cách ly và đã có lịch sử tới giao dịch tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh/huyện; (iii) Người dương tính SARS-COVI-2 đã có lịch sử di chuyển và tiếp xúc viên chức, nhân viên cơ quan, ở mức độ chưa phát hiện dấu hiệu lây lan; (iv) Có viên chức bị nhiễm SARS-COVI-2, có nguy cơ lây nhiễm.
Ứng với mỗi tình huống trong kịch bản đã đề ra những công việc cụ thể phải làm, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cá nhân có liên quan. Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai Kịch bản tới toàn thể viên chức, người lao động và nghiêm túc triển khai thực hiện theo từng tình huống xảy ra.
Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố Long Khánh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp bảo hiểm xã hội năm 2020./.
 

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây