BHXH Đồng Nai phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ hai - 01/02/2021 11:09
"Công chức, viên chức và người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”, đó là chủ đề phong trào thi đua năm 2021 do Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai phát động tại Công văn số 129/BHXH-TCCB ngày 28/01/2021.
image001
Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021

Với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống BHXH tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của BHXH tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phòng trào thi đua, để lan tỏa, nhân rộng; phong trào thi đua được triển khai thiết thực, phù hợp, thu hút tập thể, cá nhân tham gia; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, mang lại hiệu quả cao, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác tại đơn vị.

Cùng với không khí sôi nổi tham gia phong trào thi đua yêu nước do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021. Với khí thế thi đua mới, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021 với 9 nội dung chủ yếu như sau:

1. Tích cực tham mưu Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phối hợp với cơ quan BHXH để tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; đặc biệt là việc triển khai các nội dung, quy định mới về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

2. Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021 của BHXH tỉnh: Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phấn đấu đạt khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 48% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91,56% dân số; phấn đấu đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao và giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

3. Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo thực hiện trong dự toán được giao năm 2021; đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT.

4. Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; quản lý chặt chẽ số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHTN; thực hiện các giải pháp tuyên truyền vận động, khuyến khích, phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu năm 2021, tại vùng đô thị thực hiện đạt 39% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 100% người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản cá nhân (hiện nay đã có 100% người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân). Tiếp tục đẩy mạnh, ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm chế độ chính sách, lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, quỹ BHYT và quỹ BHTN.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, khai thác có hiệu quả việc liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện phối hợp kết nối liên thông dữ liệu với các sở, ban, ngành có liên quan; ứng dụng và khai thác để mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định của Ngành.

6. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT hộ gia đình. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động chăm sóc khách hàng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VSSID trên thiết bị di động.

7. Rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 1064- NQ/ĐUBHXH ngày 06/9/2019 của Đảng ủy BHXH tỉnh về “thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của BHXH Việt Nam” và Kế hoạch số 30/KH-BHXH ngày 09/9/2019 của BHXH tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả.

8. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất theo chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện văn hóa công sở; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

9. Gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Giám đốc BHXH tỉnh kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành BHXH tỉnh Đồng Nai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021./.

Tác giả bài viết: Dương Toàn

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây