UBND huyện Cẩm Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 09 tháng, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018

Thứ tư - 31/10/2018 10:55
Chiều ngày 25/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 09 tháng, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị và gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện Ủy, UBMTTQVN huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Y tế, phòng lao động –TB&XH huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Dân tộc, Bưu điện huyện Cẩm Mỹ, Đài truyền thanh, Trung tâm y tế huyện, UBND các xã, Nhân viên thuộc đại lý thu Bưu điện Cẩm Mỹ, nhân viên thu BHXH, BHYT thuộc UBND các xã trên địa bàn huyện tham dự.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 cụ thể như sau: Trong 09 tháng năm 2018; về công tác phát triển và thu BHXH tự nguyện :  tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn là 228 người, trong đó: số đối tượng tham gia mới là 90 người, số đối tượng tiếp tục tham gia 138 người, số đối tượng không tiếp tục tham gia 05 người; so với cuối năm 2017 tăng 85 người. Về công tác phát triển và thu bảo hiểm y tế hộ gia đình: toàn huyện có 41.068 người tham gia BHYT hộ gia đình tăng 2.960 người so với cuối năm 2017, công tác khai thác BHYT HGĐ tại các đại lý: tổng số người tham gia mới: 6.046 người, tái ký: 20.542 người, không tiếp tục tham gia: 5.042 người; Bảo hiểm xã hội huyện đã hỗ trợ và cấp thẻ BHYT từ nguồn quỹ kết dư KCB BHYT của năm 2015 và năm 2016 cho Người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số là 14.060 người, Đảng viên có huy hiệu 30 năm tuổi đảng: 04 người, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là 32 người và người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi là 430 người. Về công tác cấp bìa sổ BHXH tự nguyện, cấp phát thẻ BHYT HGĐ luôn được đảm bảo kịp thời, thời gian đổi thẻ BHYT do sai sót thông tin cá nhân được rút ngắn hơn so với quy định, riêng những trường hợp cấp đổi thẻ nhưng đang cấp cứu và đang khám bệnh sẽ thực hiện ngay. Về công tác giám định, thanh toán KCB BHYT đối với nhóm BHYT HGĐ: Thanh toán 17.424.893.215đ/183.418 lượt KCB BHYT  đồng thời đã báo cáo, phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
cmy2
Đ/c Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc BHXH huyện báo cáo tại hội nghị
Sau khi nghe ông Nguyễn Tiến Danh – Giám đốc BHXH huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế HGĐ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, các ý kiến tham luận của đại biểu tham dự về kết quả đạt được trong công tác BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ trong thời gian qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế; trao đổi kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.
Trong 9 tháng năm 2018, 05 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai biểu dương, khen thưởng.
cmy3
Đ/c Nguyễn Tiến Danh- Giám đốc BHXH huyện, trao giấy khen cho cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong công tác BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – phó chủ tịch huyện đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đồng thời để đạt được mục tiêu cụ thể  đến cuối năm 2018 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 80%, Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và các giải pháp sau:
- Phải xác định rõ, thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phải được thể hiện bằng chủ trương và sự chỉ đạo của các ấp ủy đảng, đảm bảo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc thì mới đạt được kết quả cao nhất.
- Với vai trò chủ đạo, cơ quan BHXH phải thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, chủ động trong tham mưu, đề xuất cho Huyện ủy, UBND huyện để ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện. Bên cạnh đó hai cơ quan Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Y tế huyện phải luôn phối hợp trong công tác chuyên môn như tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. TTYT huyện Cẩm Mỹ, Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Ray và các Trạm Y tế “nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”, cùng với việc nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ    y bác sĩ; đầu tư, trang bị, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vì đây là vấn đề mấu chốt để tạo được niềm tin cho phụ huynh học sinh khi tham gia BHYT. 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời mở rộng phạm vi tuyên truyền và hình thức tuyên truyền:
+ Đài Truyền thanh huyện tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT như: biên tập các phóng sự chuyên đề về chính sách BHXH, BHYT, dành nhiều thời lượng trong ngày để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân, giúp người dân hiểu được tính ưu việt và chủ động tham gia BHXH, BHYT. 
+ BHXH huyện phối hợp với UBND các xã tổ chức tọa đàm, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ, gửi bài tuyên truyền đến Đài truyền thanh huyện và các xã; tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, căng băng rôn, cờ treo ... đồng thời tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm mục đích làm cho các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu hơn, rộng hơn về chính sách BHXH, BHYT.
- Ngành y tế tiếp tục đầu tư, nâng cấp tuyến y tế cơ sở về trang thiết bị và đội ngũ nhân viên y tế; tuyên truyền, giáo dục đội ngũ y tế nâng cao tinh thần phục vụ bệnh nhân, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong khám chữa bệnh BHYT.
- Đảng ủy, UBND các xã, kiểm tra và chỉ đạo các trường TH, THCS thuộc địa phương quản lý bắt buộc 100% học sinh tham gia BHYT đúng theo qui định, đưa nội dung thu BHYT học sinh vào khoản thu bắt buộc đầu năm học, đồng thời có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc các trường có tỷ lệ tham gia BHYT chưa đạt kế hoạch được giao; đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào nội dung đánh giá, phân loại và bình xét thi đua tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm.
- Ủy ban nhân dân các xã: 
+ Phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu cụ thể số người tham gia BHYT cho từng ấp, các hội đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức tại địa phương trong việc thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng cá nhân và tập thể, đặc biệt là nhân viên thu BHXH, BHYT hộ gia đình.
+ Ngoài hoa hồng được Bảo hiểm xã hội huyện thanh toán, lãnh đạo UBND các xã cần quan tâm, hỗ trợ thêm một phần kinh phí nhằm chia sẻ, động viên nhân viên tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. 
+ Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT ở cấp xã, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHYT trên hệ thống truyền thanh tại địa phương.
+ Tranh thủ huy động nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân để mua thẻ BHYT cho những hộ gia đình còn khó khăn chưa đủ điều kiện tham gia BHYT.
- Phải thực hiện thường xuyên, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa BHXH huyện Cẩm Mỹ với UBMTTQ huyện, giữa BHXH huyện Cẩm Mỹ với các phòng ban chuyên môn thuộc huyện để thống nhất giải quyết các khó khăn tồn đọng trong công tác triển khai thực hiện Chính sách BHXH tự nguyện và BHYT HGĐ. 
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, gắn kết với các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm.
cmy4
Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị

Tác giả bài viết: Thanh Thúy – BHXH Cẩm Mỹ

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây