BHXH huyện Vĩnh Cửu thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT năm 2017

Thứ hai - 18/12/2017 10:42
Thực hiện Chương trình số 376/Ctr-BHXH ngày 10/02/2017 của BHXH Việt Nam về công tác tuyên truyền năm 2017; Chương trình số 08/CTr-BHXH ngày 23/02/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu đã triển khai, tổ chức thực hiện trong năm 2017 đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Đại biểu hỏi về Bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức
Đại biểu hỏi về Bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức
- Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu đã xây dựng Kế hoạch về tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2017 trên địa bàn của huyện. Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền Luật bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế 09 hội nghị, với 1.365 lượt người tham dự, cụ thể:
+ Ngày 27/02/2017 BHXH huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT cho 105 người là Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; báo viên Huyện ủy, Giám đốc trung tâm BDCT huyện, cộng tác viên dư luận xã hội, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS.
+ Ngày 24/3/2017 Bảo hiểm xã hội huyện kết hợp với Bưu điện huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị phát triển BHYT hộ gia đình tại xã Thiện Tân để tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, đối thoại với 105 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng các ấp và nhân dân, cán bộ hưu trí, nông dân, người thuộc hộ cận nghèo.
+ Ngày 31/3/2017, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Vĩnh Cửu. Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT tới 110 đại biểu là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo, các tổ chức, đoàn thể xã, thị trấn; Cán bộ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện.
+ Ngày 31/5/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai về tập trung tuyên truyền trực tiếp; được sự đồng ý của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Cửu, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện kết hợp với Thanh tra huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện mở lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật với 2 chuyên đề: Luật BHXH, Luật BHYT cho trên 60 đại biểu là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo, các tổ chức, đoàn thể xã, thị trấn; Cán bộ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện.
vcu2
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Giám đốc BHXH huyện tại buổi tuyên truyền
+ Trong hai ngày 27; 28/6/2017 Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Công ty TNHH Changshin Việt Nam để đối thoại, tuyên truyền những nội dung chính, điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT cho gần 500 người; đồng thời vận động công nhân mới nghỉ việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình sau khi hết thời gian hưởng BHTN.
vcu3
Người lao động tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam 
hỏi địa điểm, thủ tục tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc
+ Thực hiện Chương trình số 08/CTr-BHXH ngày 23/02/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2017; Kế hoạch số 1208/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn chính sách BHXH, BHYT năm 2017. Ngày 13/10/2017 Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu phối hợp với UBND xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến 100 đại biểu là phụ huynh học sinh trên địa bàn xã, trưởng ấp, cán bộ hưu trí, nông dân, người thuộc hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…
+ Ngày 20/10/2017, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu phối hợp với UBND xã Mã Đà tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến 75 người là Ban Giám hiệu nhà trường, Hội cha mẹ học sinh và nhân dân trên đại bàn hiểu thêm những quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT.
+ Ngày 27/10/2017 Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu phối hợp với UBND xã Hiếu Liêm tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến 117 người là Ban Giám hiệu nhà trường, Hội cha mẹ học sinh và nhân dân trên đại bàn hiểu thêm những quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT. 
+ Ngày 17/11/2017, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền những nội dung mới của Luật BHXH, Luật BHYT đến 193 đại biểu đại diện lãnh đạo công ty, cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, nhân viên Đại lý thu của Bưu điện, kế toán, cán bộ lao động thương binh xã hội, cán bộ dân số gia đình và trẻ em của các Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và nhân viên phụ trách BHXH, BHYT các trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.
+ Treo 55 băng rôn trên địa bàn để tuyên truyền ngày BHYT 01/7/2017 và trước ngày khai giảng năm học mới để vận động học sinh tham gia BHYT; xe cổ động theo 2 hướng vào xã Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm và Thị trấn Vĩnh An, xã Vĩnh Tân, Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú…; chạy chữ trên bảng điện tử trên 2 tuyến đường chính dẫn vào huyện tại xã Vĩnh Tân và xã Bình Hòa.
+ Bảo hiểm xã hội huyện chú trọng, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với Đài truyền thanh của huyện tổ chức tuyên truyền đọc bản tin qua sóng phát thanh và tiếp sóng 12/12 xã, thị trấn, vào khung giờ 06 h đến 06h 05’ hàng ngày. Nội dung tuyên truyền: những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT, đặc biệt là quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế, kể từ ngày 01/6/2017 giá viện phí sẽ tăng cao đối với người không có thẻ BHYT, để nhân dân biết. 
+ Phối hợp với Đài truyền thanh của huyện tổ chức tuyên truyền đọc bản tin qua sóng phát thanh và tiếp sóng 12/12 xã, thị trấn, vào khung giờ 06 h đến 06h 05’ hàng ngày. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh để vận động tham gia BHYT HSSV chuẩn bị vào đầu năm học mới; những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT.
- Ngoài tổ chức các hội nghị nêu trên, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp với các phòng, ban, ngành tại huyện để hỗ trợ tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cụ thể:
+ Ngày 01/9/2017, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Cửu tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết BHYT HSSV năm 2016 – 2017, triển khai  phương hướng nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2017-2018.
+ Tham mưu với Thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu chỉ đạo tổ chức Hội nghị về công tác phát triển BHYT năm 2017 tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn huyện.
+ Tham mưu với Huyện ủy Vĩnh Cửu ban hành Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2017 – 2020.
+ Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho 12 xã, thị trấn.
Việc tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế, kể từ ngày 01/6/2017 giá viện phí sẽ tăng cao đối với người không có thẻ BHYT cho Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; báo viên Huyện ủy, Giám đốc trung tâm BDCT huyện, cộng tác viên dư luận xã hội, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đây là lực lượng lòng cốt trong thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, giúp các đối tượng này hiểu rõ quyền lợi được hưởng và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân ở cơ sở, học sinh và phụ huynh tham gia BHXH, BHYT.
Trong năm qua nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT đã góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai giao. Tính đến ngày 30/11/2017 có 120,759/149,450 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 80.80% vượt 2,8 % so với Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 23/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Văn Thành

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây