Làm tốt công tác tư tưởng, tập trung, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ sáu - 07/07/2017 15:28
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 do Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức chiều 06/07, tại Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, các Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam.
Làm tốt công tác tư tưởng, tập trung, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 do Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga trình bày nêu rõ: Trong 06 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tăng cường đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan và toàn Ngành.Tính đến 30/06/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người; BH thất nghiệp là 11,28 triệu người, BHXH tự nguyện là 241 nghìn người và BHYT là 76,44 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,19% dân số. Số thu toàn Ngành đạt 140.304 tỷ đồng, bằng 49,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 21,1% so với năm 2016. Ước giải quyết chế độ BHXH cho 4,48 triệu lượt người; giải quyết cho 386,661 nghìn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 75,57 triệu lượt người. Tính đến 7/6/2017, tổng số sổ BHXH của các tỉnh, thành phố trả cho người lao động là 1.522.156 sổ, đạt 12,3% trên tổng số sổ phải bàn giao. Làm tốt công tác tư tưởng, tập trung, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giaoỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 03 đồng chí thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2012-2016) Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu ký kết các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp công tác với các bộ, ban, ngành xây dựng các văn bản thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn về sinh lao động… Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH tại một số địa phương; phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chương trình “BHYT toàn dân – chung tay vì sức khỏe cộng đồng” kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam (01/7/2017); tăng cường các giải pháp chống lạm dụng Quỹ BHYT. Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22/02/2017 của BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Vận hành hệ thống Một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; phối hợp chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình công tác trọng tâm năm 2017; các Nghị định của Chính phủ…Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW; Nghị quyết số 05-NQ/TW; Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị… Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Theo đó, 100% đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên làm cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy các chi bộ thực hiện tốt việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về nhiệm vụ công tác năm 2017; Nghị quyết 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và các chỉ thị, kết luận, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối...Công tác tổ chức, cán bộ được tăng cường, củng cố, bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp; hoàn thành phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của các tổ chức Đảng trực thuộc…Đảng ủy thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao trình độ, kiến thức lý luận chính trị phục vụ nhiệm vụ công tác. Trong 06 tháng đầu năm 2017, cử 02 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng; 09 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; phối hợp Ban Cán sự đảng cử 10 cán bộ quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy quyết định kết nạp 05 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức đối với 17 đảng viên dự bị đảm bảo kịp thời, đúng quy định…Bên cạnh đó, Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về "Tăng cường thông tin, đối ngoại và chất vấn trong Đảng, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng", Đảng ủy tăng cường nắm bắt thông tin, định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ sở; Đảng ủy xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ là các đồng chí Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị đã từng bước tổ chức hoạt động hiệu quả. Đảng ủy cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN…Đảng ủy tổ chức tốt công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể, hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan đã giao Ban Tuyên giáo chỉ đạo và tổ chức đội văn nghệ xung kích xây dựng chương trình tham gia Liên hoan văn nghệ của Đảng ủy Khối, kết quả, 01 tiết mục được giải B và 01 giải khuyến khích toàn đoàn; lãnh đạo tốt các đoàn thể cơ quan, phát huy vai trò mạnh mẽ trong các hoạt động...Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) với 03 Nghị quyết vừa được Trung ương Ban hành ngày 03/6/2017: Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy nhấn mạnh, đây là 03 Nghị quyết rất quan trọng, chuyên đề về kinh tế, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo nêu rõ: Trong thực hiện nền kinh tế thị trường ở nước ta, định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện rõ nét ở việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội toàn dân ưu việt, vì con người, cho con người, trong đó BHXH, BHYT là những trụ cột chính. Các nghị quyết về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân là những văn kiện hết sức quan trọng, Trung ương đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, đưa ra các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để khắc phục, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tất cả hướng tới mục tiêu tổng quát: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Với tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của 03 Nghị quyết này, là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Ngành tổ chức thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước. Đồng chí Dương Văn Thắng đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phối hợp cùng Thủ trưởng đơn vị phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên tại đơn vị, viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng về nội dung và tiến độ yêu cầu, đặc biệt lưu ý liên hệ vận dụng phù hợp với đặc thù công tác của mình, thiết thực đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo phân tích rõ thêm yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ, trách nhiệm của các Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong công tác truyền thông xây dựng, bảo vệ hình ảnh của Ngành, nhất là truyền thông mạng xã hội và vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí trong Ngành...Cũng hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về báo cáo kết quả công tác Đảng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017; đồng thời chia sẻ việc thực hiện công tác Đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng và đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị trong thời gian tới.Kết luận Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà toàn Đảng bộ cơ quan đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 06 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Sự lớn mạnh của Đảng bộ cơ quan thực sự là một lợi thế lớn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt các mặt công tác của Ngành. Do vậy, đồng chí Nguyễn Thị Minh yêu cầu, Đảng ủy cơ quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là phải xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ... Các Chi bộ phấn đấu là đơn vị vững mạnh, đoàn kết, tạo khối thống nhất toàn Đảng bộ. Nhất là việc phát huy tích cực vai trò các Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời động viên, khích lệ, cùng toàn Đảng bộ cơ quan tập trung cao độ, đoàn kết, nỗ lực phấu đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đảng quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Trung ương 5, phổ biến sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, chú trọng việc liên hệ vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết mới của Đảng tập trung phát triển kinh tế, làm cơ sở, nền tảng để chăm lo các vấn đề xã hội, vì sự tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng./.Trong dịp này, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Minh trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 03 đồng chí thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2012-2016) gồm: đồng chí Điều Bá Được, Chi bộ Ban Thực hiện chính sách BHXH; đồng chí Đỗ Văn Khoan, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, Đảng bộ cơ quan Trung tâm giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; đồng chí Dương Văn Thắng, Chi bộ Tạp chí BHXH./.Thái Dương
  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây