Thể loại :
Lĩnh vực :
Cơ quan thực hiện :
Nội dung chi tiết :

1

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của người sử dụng lao động tự động kiểm tra các thông tin kê khai, nếu đủ điều kiện sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch của người sử dụng lao động và gửi thông tin qua email của người sử dụng lao động.

(Trường hợp không chấp thuận Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông báo lý do bằng email cho người sử dụng lao động)

 

Cách thức thực hiện

Lập và gửi hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Mẫu số 01/ĐK-GD Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Người sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kèm theo tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp gửi vào địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01/ĐK-GD Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật;

b) Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CPP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây