Thể loại :
Cơ quan thực hiện :
Nội dung chi tiết :

1.

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây:

- Người đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN nộp hồ sơ cho đơn vị làm việc.

- Người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng:

  + Trường hợp đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: nộp hồ sơ cho đơn vị.

  + Trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

  + Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy nộp sau khi về nước: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động

- Hướng dẫn người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đơn vị đang quản lý.

- Ghi mã số BHXH vào các biểu tương ứng, đối với người tham gia chưa được cấp mã số thì phối hợp với cơ quan BHXH hoặc Bưu điện văn hóa xã để cấp mã số hoặc có thể tra cứu mã số BHXH, mã hộ gia đình của người tham gia tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn.

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại đơn vị.

- Phòng/Tổ quản lý thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, cụ thể:

- Đối với hồ sơ giấy: Đơn vị thông báo cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị; Đối với dữ liệu điện tử (nếu có) đơn vị gửi cho cơ quan BHXH qua Internet ...

- Trường hợp đơn vị đăng ký giao dịch điện tử thì thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam

 

Thành phần hồ sơ

1. Người lao động

1.1 Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị

a)Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Giấy tờ chứng minh đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) theo Phụ lục 03.

1.2 Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

a)Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

c) Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

2. Đơn vị:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS)

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

- Cấp thẻ BHYT tối đa không quá 05 ngày làm việc;

- Cấp sổ BHXH không quá 05 ngày làm việc;

- Truy thu:

  + Đối với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: không quá 10 ngày làm việc;

  + Đối với trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: không quá 03 ngàylàm việc;

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện

 

Kết quả thực hiện

  • Thông báo mã số BHXH
  • Sổ BHXH, Thẻ BHYT
  • Tờ rời sổ BHXH (hàng năm)

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS), (căn cứ các loại giấy tờ theo phụ lục 01, phụ lục 02, phụ lục 03 để kê khai).

 

Yêu cầu, điều kiện

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Nghị định Số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

- Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

  • Thủ tục cùng lĩnh vực
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây