Năm 2020: Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 90,7%

Thứ ba - 07/01/2020 13:23
Đó là 01 trong 12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 được ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01.01.2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối năm 2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối năm 2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Chiến lược 10 năm 2011-2020, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 
10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 gồm:
(i) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh; trong đó có giải pháp ban hành quy định về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội mới trong năm 2020.
(ii) Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; trong đó có giải pháp cân đối đủ nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết Trung ương. Thực hiện lộ trình giá thị trường phù hợp đối với giá điện và giá các dịch vụ công thiết yếu.
(iii) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn.
(iv) Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.
(v) Tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng lớn, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài.
(vi) Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; trong đó có các giải pháp như: Tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nghiên cứu, điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện chế độ tiền lương mới; Tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.
(vii) Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.
(viii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
(ix) Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
(x) Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp.
Giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực
Tại các phụ lục kèm theo Nghị quyết, Chính phủ đã giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực tập trung thực hiện, giao cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá; trong đó về lĩnh vực BHXH, BHYT cụ thể như sau:
Phụ lục số 1 Chính phủ đã xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giao cho 05 bộ chủ trì theo dõi, đánh giá; trong đó có chỉ tiêu “Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế” phấn đấu đạt 90,7%.
pl1

Phụ lục số 2 Chính phủ đã đưa ra kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 theo giá so sánh 2010 theo từng quý, để phấn đấu và theo dõi, cập nhật định kỳ, chủ động có giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh.
Phụ lục số 3 Chính phủ đã đưa ra 60 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực năm 2020 để phấn đấu, trong đó có chỉ tiêu “Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội” phấn đấu đạt 33,5%.
pl3
Phụ lục số 4, Chính phủ xác định rõ 138 nhiệm vụ chi tiết phân công, giao cho các cơ quan để tập trung thực hiện, theo dõi, đánh giá; trong đó có 03 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT.
pl4
Chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh Đồng Nai
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai: Ngày 06.12.2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã banh hành Nghị quyết số 184/NQ-HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 09.12.2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tại 02 văn bản pháp lý trên, đều giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp bảo hiểm xã hội năm 2020 cụ thể là: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7% (bằng với chỉ tiêu Chính phủ giao BHXH Việt Nam); Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 55% (cao hơn 21,5% với chỉ tiêu Chính phủ giao BHXH Việt Nam); Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 47%./.

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây